Prodejní místa

Česká republika
Slovensko

Medicoprevent s.r.o.

Za Humny, 1845/7
Šlapanice 664 51

Za%20Humny%201845%2F7%20%C5%A0lapanice+(Medicoprevent%20s.r.o.)

Zdravotní pomůcky

Ostravská, 14
Hlučín 74801

zp-vseprozdravi@seznam.cz

Ostravsk%C3%A1%2014%09Hlu%C4%8D%C3%ADn%0974801

Obuv Fingerová

Masarykovo nám., 46
Solnice 51701

fingba@seznam.cz

Masarykovo%20n%C3%A1m.%2046%09Solnice%0951701

Obuv Doležalová

Karlovo nám., 23
Třebíč 67401

vladkadolezalovaobuv@seznam.cz

Karlovo%20n%C3%A1m.%2023%09T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D%0967401

Zdravotní pomůcky Medimat

Chlumova, 1
Jihlava 58601

alena.chroma@medimat.cz

Chlumova%201%09Jihlava%0958601

Obuv Elegant - OD Wewe

Masarykovo nám., 1232
Uherské Hradiště 68601

hradiste1@wrobuv.cz

Masarykovo%20n%C3%A1m.%201232%09Uhersk%C3%A9%20Hradi%C5%A1t%C4%9B%0968601

Obuv Elegant

Bří Lužů, 2210
Uherský Brod 68801

brod@wrobuv.cz

B%C5%99%C3%AD%20Lu%C5%BE%C5%AF%202210%09Uhersk%C3%BD%20Brod%0968801

Ráj dětského obouvání

Ritail Park Na Radouči, -
Mladá Boleslav 29301

jitka.krovackova@udrackabublinky.cz

Ritail%20Park%20Na%20Radou%C4%8Di%09Mlad%C3%A1%20Boleslav%20%0929301

Obuv Nováková

Nám. Svobody, 255
Libčice nad Vltavou 25266

lene.novakova@email.cz

N%C3%A1m.%20Svobody%20255%09Lib%C4%8Dice%20nad%20Vltavou%0925266

Obuv Loren

Zámečnická, 11
Znojmo 66902

jarka.kamp@gmail.com

Z%C3%A1me%C4%8Dnick%C3%A1%2011%09Znojmo%0966902

Zdravotnické pomůcky Audy

Živného, 1A
Brno – Bystrc 63500

info@audy.cz

%C5%BDivn%C3%A9ho%201A%09Brno%20-%20Bystrc%0963500%

La-botka

Nám. Antonie Bejdové, 10
Ostrava – Poruba 70800

info@labotka.cz

N%C3%A1m.%20Antonie%20Bejdov%C3%A9%2010%09Ostrava%20-%20Poruba%0970800

Obuv Mudrayová

Havlíčkova, 51
Hořice 50801

horska24@seznam.cz

Havl%C3%AD%C4%8Dkova%2051%09Ho%C5%99ice%0950801

Obuv Pečenka

Spořitelní, 1062
Frýdland nad Ostravicí 73911

obchod.pecenka@seznam.cz

Spo%C5%99iteln%C3%AD%201062%09Fr%C3%BDdland%20nad%20Ostravic%C3%AD%0973911

Obuv Mertová

Drásov, 63
Drásov 66424

mertovalenka@seznam.cz

Dr%C3%A1sov%2063%09Dr%C3%A1sov%0966424

Chytrá lékarna

Nádražní, 1/2
Vyškov 68201

vyskov@chytralekarna.cz

N%C3%A1dra%C5%BEn%C3%AD%201%2F2%09Vy%C5%A1kov%0968201

Chytrá lékarna

Slovákova, 11
Brno 62000

slovakova@chytralekarna.cz

Slov%C3%A1kova%2011%09Brno%20%20%0962000

Obuv Havlíček

Čs. Armády, 85
Břeclav 69141

ph0204@seznam.cz

%C4%8Cs.%20Arm%C3%A1dy%2085%09B%C5%99eclav%0969141

Obuv Bareš

náměstí T. G. Masaryka, 116
Sedlčany 26401

pajabares@seznam.cz

n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD%20T.%20G.%20Masaryka%20116%09Sedl%C4%8Dany%0926401

Obuv Kleo

Masarykovo nám., 36
Jihlava 58601

kleojana@seznam.cz

Masarykovo%20n%C3%A1m.%2036%09Jihlava%0958601

Obuv Štos

Tř. Masarykova, 126
Veselý nad Moravou 69801

radekstos@seznam.cz

T%C5%99.%20Masarykova%20126%09Vesel%C3%BD%20nad%20Moravou%0969801

Obuv Iva

Masarykovo nám., 7
Velká Bíteš 59501

obuvIva@seznam.cz

Masarykovo%20n%C3%A1m.%207%09Velk%C3%A1%20B%C3%ADte%C5%A1%0959501

Obuv Elegance

Radnická, 13
Velké Meziříčí 59401

katka.pelankova@centrum.cz

Radnick%C3%A1%2013%09Velk%C3%A9%20Mezi%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD%0959401

Dětská obuv Emelli

U Leskavy, 27
Brno – Bohunice 62500

emelli@email.cz

U%20Leskavy%2027%09Brno%20-%20Bohunice%0962500

Dětská obuv, OD Banco

Dr. Ed. Beneše, 2662
Česká Lípa 47001

zursula@seznam.cz

Dr.%20Ed.%20Bene%C5%A1e%202662%09%C4%8Cesk%C3%A1%20L%C3%ADpa%0947001

Lékarna Konice - Farmakat

Vrchlíckého, 354
Konice 79852

kat.prik@seznam.cz

Vrchl%C3%ADck%C3%A9ho%20354%09Konice%0979852

Obuv Měrková

Nerudova, 178
Rožnov pod Radhoštěm 75661

evamerkova1@seznam.cz

Nerudova%20178%09Ro%C5%BEnov%20pod%20Radho%C5%A1t%C4%9Bm%0975661

Obuv Krédo

Lánecká, 150
Světlá nad Sázavou 58291

janackova.hana@seznam.cz

L%C3%A1neck%C3%A1%20150%09Sv%C4%9Btl%C3%A1%20nad%20S%C3%A1zavou%0958291

Dětská obuv Amina

Nám. Karla IV, 3359
Mělník 27601

obchod@aminabotky.cz

N%C3%A1m.%20Karla%20IV%203359%09M%C4%9Bln%C3%ADk%0927601

Dětská obuv Cvrček - OD Semino

Pasteurova, 10
Olomouc 77200

acobratic@hotmail.com

Pasteurova%2010%09Olomouc%0977200

Antistresová Obuv

Milady Horákové, 35
Praha – Bubeneč 17000

kvetiny.bella@volny.cz

Milady%20Hor%C3%A1kov%C3%A9%2035%09Praha%20-%20Bubene%C4%8D%0917000

Zdravotní Obuv

Štefanikova, 27
Praha – Smíchov 15000

kvetiny.bella@volny.cz

Milady%20Hor%C3%A1kov%C3%A9%2035%09Praha%20-%20Bubene%C4%8D%0917000

Zelená Lékarna

Náměstí 8. května, 367
Hranice 75301

zelena.lekarna@roder.cz

N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD%208.%20kv%C4%9Btna%20367%09Hranice%0975301

Obuv Kalin

Bílkova, 2975
Tábor 39002

kalasovaslapy@seznam.cz

B%C3%ADlkova%202975%09T%C3%A1bor%0939002

Obuv Šimečková

Poštovní, 592
Studénka 74213

eva.simecek@seznam.cz

Po%C5%A1tovn%C3%AD%20592%09Stud%C3%A9nka%0974213

Obuv Terezka

Plzeňská, 156
Třemošná 33011

kronychova.k@seznam.cz

Plze%C5%88sk%C3%A1%20156%09T%C5%99emo%C5%A1n%C3%A1%0933011

Pracovní pomůcky Kars

Koliště, 49
Brno 60200

obuv@kars-brno.cz

Koli%C5%A1t%C4%9B%2049%09Brno%20%0960200

Luma Shop

Sušilovo nám., 13
Rousínov 68301

lumashop@centrum.cz

Su%C5%A1ilovo%20n%C3%A1m.%2013%09Rous%C3%ADnov%0968301

Story Shoes

Palackého tř., 64
Brno - Královo pole 61200

langergroupobuv@seznam.cz

Palack%C3%A9ho%20t%C5%99.%2064%09Brno%20-%20Kr%C3%A1lovo%20pole%0961200

Story Shoes

Jírova, 8
Brno – Líšeň 62400

langergroupobuv@seznam.cz

J%C3%ADrova%208%09Brno%20-%20L%C3%AD%C5%A1e%C5%88%0962400

Dětská zdravotní obuv

T. G. Masaryka, 1463
Kladno 27201

obuvzirafa@seznam.cz

T.%20G.%20Masaryka%201463%09Kladno%0927201

Dr. Kubba - Zdravá Obuv

Horní náměstí, 5
Olomouc 77200

jakub.vykydal@email.cz

Horn%C3%AD%20n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD%205%09Olomouc%0977200

Dr. Kubba - Zdravá Obuv, Galerie Šantovka

Polská, 1
Olomouc 77200

jakub.vykydal@email.cz

Polsk%C3%A1%201%09Olomouc%0977200

Dr. Kubba - Zdravá Obuv OC. Olympia

Olomoucká, 90
Velký Týnec 77700

jakub.vykydal@email.cz

Olomouck%C3%A1%2090%09Velk%C3%BD%20T%C3%BDnec%0977700

Obuv Franců

Palackého, 195
Turnov 51101

luciefrancu@seznam.cz

Palack%C3%A9ho%20195%09Turnov%0951101

Mall.cz

U Garáží, 1
Praha – Holešovice 17000

U%20Gar%C3%A1%C5%BE%C3%AD%201%09Praha%20-%20Hole%C5%A1ovice%0917000

Obuv Aler

Komorní, 16
Český Těšín 73701

alerct@seznam.cz

Komorn%C3%AD%2016%09%C4%8Cesk%C3%BD%20T%C4%9B%C5%A1%C3%ADn%0973701

Dětská obuv

Nám. Republiky, 1
Soběslav 39201

baloun.sob@seznam.cz

N%C3%A1m.%20Republiky%201%09Sob%C4%9Bslav%0939201

Dětská obuv Žirafa

Ečerova, 2a
Brno – Bystrc 63500

karin.bartikova@seznam.cz

D%C4%9Btsk%C3%A1%20obuv%20%C5%BDirafa%09E%C4%8Derova%202a%09Brno%20-%20Bystrc

Dětská obuv

Masarykova, 64
Častolovice 51750

market.borovska@seznam.cz

Masarykova%2064%09%C4%8Castolovice%0951750

Dětská obuv Bimo

Veronské nám., 598
Praha 10 10900

gabi-tou@volny.cz

Veronsk%C3%A9%20n%C3%A1m.%20598%09Praha%2010%0910900

Dětská obuv Veselá Tkanička

Mladoboleslavská, 73
Praha – Kbely 19700

info@veselatkanicka.cz

Mladoboleslavsk%C3%A1%2073%09Praha%20-%20Kbely%0919700

Botičkov

Palackého nám., 35
Ivančice 66491

botickov@gmail.com

Palack%C3%A9ho%20n%C3%A1m.%2035%09Ivan%C4%8Dice%0966491

Obuv Leitnerová

Ul. 1. Máje, 69
Zastávka 66484

evaleitner@seznam.cz

Ul.%201.%20M%C3%A1je%2069%09Zast%C3%A1vka%0966484

Dětská obuv 100 nožka

Hogerova, 13
Praha 5 15200

sarka.cafourkova@seznam.cz

Hogerova%2013%09Praha%205%0915200

Cool Trading

Jakubská, 91/IV
Jindřichův Hradec 37701

info@coolboty.cz

Jakubsk%C3%A1%2091%2FIV%09Jind%C5%99ich%C5%AFv%20Hradec%0937701

Tri Sport

Dostojevského, 191
Stříbro 34901

mil.cernoch@seznam.cz

Dostojevsk%C3%A9ho%20191%09St%C5%99%C3%

EveRi Obuv

Palackého, 7
Ivančice 66491

everi@everi.cz

Palack%C3%A9ho%207%09Ivan%C4%8Dice%0966491

Obuv Fousková

Znojemská, 710
Hrušovany nad Jevišovkou 67167

milusefouskova@seznam.cz

Znojemsk%C3%A1%20710%09Hru%C5%A1ovany%20nad%20Jevi%C5%A1ovkou%0967167

Delub

Teplická, 62
Piešťany 92101

delub67@gmail.com

Teplick%C3%A1%2062%09Pie%C5%A1%C5%A5any%20%0992101

Obuv Rybička

Stará Osada, 15
Brno – Židenice 61500

botyrybicka@gmail.com

Star%C3%A1%20Osada%2015%09Brno%20-%20%C5%BDidenice%2061500